Odvetniška pisarna

“Voytsekhovsky in partnerji”

Telefon

+7 (966) 064 99 11

Praksa


 • Reševanje sporov

  Stečaji

  Zaščita poslovnega ugleda

  Mednarodna arbitraža in sodni postopek

  Postopek reševanja sporov in arbitraže

  Kazensko-pravna praksa

 • Transakcije in financiranje

  Bančno in finančno pravo, kapitalski trgi

  Intelektualna lastnina

  Nepremičnine in gradbeništvo

  Financiranje projektov in javno-zasebna partnerstva

  Združitve in prevzemi ter pravo družb

 • Regulatorna vprašanja

  Upravno pravo in zakonodaja

  Protimonopolno pravo

  Interakcija z regulatornimi in nadzornimi organi

  Mednarodna trgovina in carinsko pravo

  Davčna praksa

  Privatizacija, državni nakupi in državna lastnina

  Ekologija in tehnična regulacija

 • Industrijska vprašanja

  IT, mediji in telekomunikacije

  Zakon o pomorskem prometu

  Športno pravo

  Farmacevtsko pravo in zdravstvena nega

  Energetika

 • Drugo

  Družinsko pravo

  Delovno pravo

  Druge posamezne zadeve

Callback request